© 2017 ŠGÚDŠ, Esprit, s.r.o.
 

Mierka     
Administratívne členenie
Regionálne geologické členenie
Geomorfologické členenie
Vrstva:
Polia:
Unique hodnoty:

výrez

SELECT * FROM Skládky WHERE: Zoom to
 Move Up
 Move Down

 Odstrániť

 Zavri

Aplikácia zobrazuje dáta z prístupných záverečných správ odovzdaných do archívu ŠGÚDŠ (Fond Geofond) v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

Dáta nie sú upravované.